Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

Phòng Quản lý Sau đại học

Tin tức hoạt động

Buổi sinh hoạt đầu khóa Nghiên cứu sinh khóa 2023 và Cao học khóa 2023-đợt 2

Buổi sinh hoạt đầu khóa Nghiên cứu sinh khóa 2023 và Cao học khóa 2023-đợt 2

Nhằm mục đích cung cấp cho người học thông tin về định hướng nghiên cứu, học tập và các quy định, quy chế đào tạo, Trường Đại học Công Thương TP.HCM tổ chức buổi Sinh hoạt đầu khóa vào ngày 08/6/2024 tại phòng họp C.306 cho Nghiên cứu sinh khóa tuyển...

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1_năm 2024 (bổ sung)

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1_năm 2024 (bổ sung)

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1_năm 2024 (bổ sung)

Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2024

Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2024

Thông tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2024

Thời khóa biểu học kỳ 2 (2023-2024) Nghiên cứu sinh khóa 2023

Thời khóa biểu học kỳ 2 (2023-2024) Nghiên cứu sinh khóa 2023

Thời khóa biểu học kỳ 2 (2023-2024) Nghiên cứu sinh khóa 2023

1 2 3 > >>
1
Bạn cần tư vấn?